Tài chính vi mô ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội như thế nào

Tài chính vi mô ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội như thế nào

Tài chính vi mô có tác động tích cực đến sự phát triển của xã hội, có tác động đến toàn bộ nền kinh tế của đất nước. Nhờ công việc của các TCVM, các gia đình có thu nhập thấp nhận được các công cụ cần thiết để quản lý tài chính của họ. Kết quả là, phụ nữ được trao quyền. Ở các nước đang phát triển, các khoản vay không chỉ là dịch vụ tài chính. Họ yêu cầu địa chỉ đã được xác minh, số điện thoại di động và lịch sử tín dụng tích cực.

Các khoản vay nhanh được cấp bởi các tổ chức phi ngân hàng có tác động đến sự phát triển của xã hội. Ví dụ, chúng dẫn đến tăng thu nhập gia đình. Phụ nữ vay để phát triển doanh nghiệp nhỏ, thường là nông nghiệp. Thu nhập được chi cho hàng hóa và dịch vụ và giáo dục trẻ em. Tại các thành phố, dịch vụ TCVM nâng cao mức sống của tầng lớp trung lưu. 

Phụ nữ tiếp cận vốn vay TCVM

Với nguồn vốn vay, phụ nữ nông thôn nhanh chóng tự chủ về kinh tế. Họ làm việc trong các công ty nhỏ hoặc thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Thông tin này đến từ hai nghiên cứu được thực hiện vào năm 2008 và 2012. Các chuyên gia nhận thấy rằng việc cho vay tiền góp phần xóa đói giảm nghèo.

Thông tin đầy đủ được đưa ra ánh sáng vào năm 2016 sau khi công bố báo cáo của Cơ quan Thống kê Việt Nam. Theo đó, 44% phụ nữ đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. 41,1% khác kiếm sống bằng nghề giặt quần áo, dọn dẹp và làm các công việc phổ thông khác. Với một khoản vay nhanh chóng, họ có thể bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Lợi thế khác là cơ hội:

  • xây dựng một gia đình mạnh mẽ

  • tạo công ty;

  • nhận tín dụng. 

Các khoản cho vay có tác động tích cực đến toàn bộ nền kinh tế. Phụ nữ tự tạo việc làm, đóng thuế và tiêu số tiền họ kiếm được để mua hàng hóa và dịch vụ. Họ hiếm khi vỡ nợ đối với các khoản vay của mình, vì vậy rủi ro TCVM được giữ ở mức tối thiểu.

Thu nhập ở khu vực nông thôn thường phụ thuộc vào công việc thời vụ, chẳng hạn như bán sản phẩm thu hoạch. Thật không may, nó có liên quan đến điều kiện thời tiết. Do đó, các dịch vụ của các công ty phải được điều chỉnh phù hợp với lợi ích của những người vay tiềm năng. Sau này không phải đảm bảo, thường thì họ phải chứng minh việc làm chính thức. 

Tín dụng ảnh hưởng đến nhu cầu như thế nào

Các nghiên cứu cho thấy nhu cầu đối với các đề nghị tín dụng vi mô tăng nhẹ. Số tiền nhận được thường được sử dụng nhiều hơn cho tiêu dùng và ít hơn cho đầu tư. Ví dụ, để trả tiền cho việc giáo dục của trẻ em. Lý do nhu cầu tăng nhẹ là tiền đã vay phải trả. 

Tín dụng vi mô ở các thành phố

Cư dân của các thành phố là những người sử dụng nhiều khoản vay nhanh nhất. Khi các công ty lớn sử dụng nhiều hơn đến các khoản vay ngân hàng, các cá nhân cần các dịch vụ của TCVM. Ví dụ, các khoản vay ngắn hạn được sử dụng để mua hàng tạp hóa và thanh toán hóa đơn tiện ích. Một trong những ưu điểm của hình thức cho vay này đối với chủ sở hữu của các tổ chức tài chính vi mô là ở các ngân hàng Việt Nam không có trần lãi suất. Do đó, nó có thể được đặt ở mức 2% hàng ngày.

Độ tuổi trung bình của khách hàng vay từ 25 đến 35 tuổi. Để có được một khoản vay, bạn phải làm theo các bước sau:

  • đi đến trang web của người cho vay

  • cho biết số tiền được yêu cầu

  • chứng minh nhân thân (CMND). 

Nếu được chấp thuận, tiền được chuyển theo hai cách: bằng tiền mặt hoặc trên thẻ ngân hàng. Tùy chọn đầu tiên được coi là phổ biến nhất. Thanh toán không dùng tiền mặt có thể sẽ trở nên phổ biến trong những năm tới. Có tiềm năng trong nước, với dân số 100 triệu người. Khoảng 80% người lớn sử dụng Internet (bao gồm cả điện thoại di động).

Tình hình ở thành thị rất khác so với ở nông thôn. Doanh nghiệp phát triển TCVM được coi là có triển vọng chứ không gắn với cơ hội thoát nghèo. Khách hàng là những người có thu nhập trung bình, nâng tầm xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ tín dụng vi mô, mức độ dịch vụ tài chính ngày càng tăng.    

Khả năng chi trả phụ thuộc vào điều gì

Có một số sắc thái áp dụng cho các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Yêu cầu đối với người vay phải đơn giản và dễ hiểu bằng trực giác. Các sản phẩm đầu tư của một công ty có thể được chia thành cá nhân, tập thể và đầu tư. Tốt hơn là, việc thiết kế các dịch vụ tài chính nên tính đến mức thu nhập của các khách hàng tiềm năng. Ví dụ, tín dụng vi mô nên dành cho những người có thu nhập thấp. 

Phần kết luận

Tín dụng vi mô giúp giải quyết các vấn đề của phụ nữ nông thôn và các gia đình có thu nhập thấp. Họ thấy khó vay được tiền từ ngân hàng vì rủi ro vỡ nợ cao. Kết quả là tác động tích cực đến nền kinh tế: thuế được trả, hàng hóa và dịch vụ được mua. Các doanh nghiệp nhỏ nhận được tiền để kiểm kê, tiếp thị và phát triển cơ sở hạ tầng.

Cho vay nhanh ảnh hưởng thế nào đến giảm nghèo? Khi dân làng và doanh nhân trả nợ, số tiền này được chuyển cho những người vay khác. Thất nghiệp bị xóa bỏ và cơ hội tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe được tăng lên. Ngoài việc tự kinh doanh, những người thụ hưởng tín dụng vi mô phát triển các doanh nghiệp nhỏ.

So sánh các khoản vay chỉ trong 2 phút

So sánh các khoản vay chỉ trong 2 phút

  • Vay tới 15 000 000 đồng với 0%
  • Đối với bất kỳ lịch sử tín dụng nào
  • Dịch vụ miễn phí

Miễn phí - Nhanh chóng