Chi tiêu của Công ty là gì?

Chi tiêu của Công ty là gì?

Chi tiêu của công ty là một khái niệm thể hiện sự giảm lợi nhuận của công ty. Trong lý thuyết kinh tế, có một vài cách phân loại chi tiêu có liên quan chặt chẽ đến một mục đích cụ thể. Nhưng điều rõ ràng là phải được các nhà quản lý của công ty xác định rõ để đảm bảo ổn định trong ngắn hạn và dài hạn. Và đối với điều này, cần phải có người lập kế hoạch, tính toán và kiểm soát tài chính. Trong bài này chúng tôi sẽ cho bạn biết về một số cách phân loại các khoản phí có liên quan chặt chẽ đến các khoản vay nhanh chóng.

chi tiêu công ty

Phân loại các khoản chi:

Có sự phân loại từng loại chi phí của công ty có thể giúp tránh các sai sót về chi tiêu, chi phí có thể được phân loại dựa theo nhu cầu. Đây là cách phân loại:

  • Chi phí cố định và chi phí thay đổi: Khoản chi phí thứ nhất dùng để giải thích cho trường hợp nếu khoản chi không độc lập với mức độ hoạt động xảy ra và không ảnh hưởng đến mức độ giá trị. Khoản chi phí này vẫn giữ nguyên thậm chí ngay cả khi mức độ sản xuất giảm đến mức tối thiểu hoặc bị hủy bỏ. Ví dụ như tiền thuê nhà. Chi phí thuê toà nhà không phải là khoản chi thay đổi về khối lượng, dù tòa nhà có được sử dụng hay không. Chi phí phát sinh vẫn được giữ nguyên, ngược lại với trường hợp khi sản lượng tăng lên dẫn đến chi phí cao hơn. Bởi vì nó sẽ cần nhiều nguyên liệu thô và chi phí sản xuất sản phẩm cao hơn.
  • Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp: Trong giai đoạn đầu, công ty buộc phải thừa nhận rằng có chi phí trực tiếp trong việc cấp vốn, khi điều đó được tính dựa trên mức độ chính yế Bước vào giai đoạn thứ hai, các chi phí gián tiếp đã trở thành nguyên tắc cơ bản. Trường hợp này là một trường hợp phức tạp, chỉ có thể được xử lý bởi kế toán của chính công ty.
  • Chi phí trực tiếp và gián tiếp: Loại chi phí thứ nhất là chi phí phát sinh bởi công ty, chẳng hạn như tiền lương hoặc các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, trong khi loại chi phí thứ hai liên quan đến sản xuấ

Chi phí ngắn hạn và dài hạn

Mặc dù chi phí ngắn hạn và dài hạn không được phản ánh chính xác trong chi tiêu của của công ty nhưng hai loại chi phí này lại quan trọng đối với sự bền vững của công ty. Chi phí ngắn hạn liên quan đến tính thanh khoản, trong khi chi phí trung và dài hạn có liên quan đến khả năng thanh toán.

Tính thanh khoản và khả năng thanh toán thường được xem là những phần không quan trọng, nhưng chúng có các chức năng khác nhau, được xem xét theo từng giai đoạn. Thanh khoản là khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của của công ty hoặc có thể nói cũng là khả năng đáp ứng nghĩa vụ của công ty hoặc các khoản nợ phải được thanh toán ngay lập tức. Khoản thanh toán này có thể sử dụng tiền mặt hoặc quỹ từ tài khoản ngân hàng.

Nhưng trong trường hợp này, chi tiêu ngắn hạn không đòi hỏi khái niệm thanh khoản, bởi vì các khoản vay nhanh chóng có một vai trò quan trọng trong đó. Mặc dù không mong muốn, công ty có thể gặp phải vấn đề thanh khoản tại bất cứ thời điểm nào. Điều này có thể là bình thường nếu công ty có các biện pháp dự phòng để vay tiền, mặc dù doanh số bán hàng và số lượng khách mua tăng, vấn đề này vẫn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu mục tiêu. Điều này có thể do sự thiếu hụt các hóa đơn bán hàng thực tế (hóa đơn). Ở đây, để giải quyết các vấn đề xảy ra do sự mất cân bằng như thế này, khoản vay ngắn hạn trực tuyến có thể là một giải pháp cực kì hiệu quả để giải quyết ngay khi hóa đơn còn chưa đến hạn. Mặt khác, nếu vấn đề thanh khoản xảy ra thường xuyên, có nghĩa là các công ty gặp vấn đề trong chi tiêu hoặc thu nhập của họ.

Mặt khác, chi phí cần thiết cho hoạt động dài hạn cần được thực hiện với khái niệm về khả năng thanh toán, đó là khả năng hoàn thành các nghĩa vụ của công ty, dù là ngắn hạn hay dài hạn. Ở đây, ngoài doanh thu bán hàng, các khái niệm khác cũng được sử dụng cho các công ty đồ gia dụng và bất động sản. Và mặc dù các khoản vay nhanh chóng được xử lý rất nhanh (trong trường hợp của Credy, từ 1 đến 30 ngày để hoàn trả khoản tín dụng với phí quản lý bổ sung), công ty cũng có một số quan hệ với các mục chi phí này. Để làm được điều này, điều quan trọng là phải hiểu khái niệm về tỷ lệ nợ tài chính, phân tích các khoản nợ vay phát sinh từ ngân hàng và đo lường khả năng vay tiền sắp tới của công ty. Vâng, các khoản vay vốn trực tuyến thường không được đưa vào xem xét như khoản vay ngân hàng, không được tính toán dựa trên các mục tiêu ảnh hưởng đến tỷ lệ. Tỷ lệ này thiết lập tính toán trên cơ sở hàng năm, trong khi các khoản vay qua các cổng trực tuyến như Credy, vay tiền và hoàn trả nợ trong khoảng thời gian một tháng.

Tóm lại, có thể phân loại các khoản chi tiêu của công ty, nhưng phải xác định rõ ràng các khoản chi tiêu để không làm ảnh hưởng đến sự bền vững của công ty. Cho vay trực tuyến, ngoài việc là một giải pháp tài chính cá nhân hiệu quả, các khoản vay này cũng có thể được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chi tiêu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nhóm Credy sẽ vui lòng giúp bạn và đừng quên xem các bài viết mới nhất từ ​​blog Credy.

So sánh các khoản vay chỉ trong 2 phút

So sánh các khoản vay chỉ trong 2 phút

  • Vay tới 15 000 000 đồng với 0%
  • Đối với bất kỳ lịch sử tín dụng nào
  • Dịch vụ miễn phí

Miễn phí - Nhanh chóng